Zdravotne StrediskoV zdravotnom stredisku sú ambulancie praktických lekárov pre dospelých a pre deti, stomatologická, chirurgická, gynekologická, geriatrická, interná, neurologická, očná, rádiológia, RTG, ušno-nosno-krčná, alergologicko-imonologická. Na prízemí sídli rýchla záchranná služba. Na prvom poschodí sa nachádza lekáreň.

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.