Kulturny DomObjekt sa nachádza v centre mesta. Je členený na divadelnú sálu s kapacitou 382 miest, bábkovú miestnosť, sobášnu obradnú sieň, reštauráciu a priestory, ktoré využívajú miestne organizácie.
V južnej časti budovy má sídlo Mestská polícia vo Svite.
Kultúrny dom využívajú hlavne:

  • Bystrianka
  • DFS Jánošíček
  • FS Jánošík
  • Tanečná skupina ŠTÝL
  • MO záhradkárskeho zväzu

 

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.