Informácie k nájomným bytom

 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu sa podáva na Mestskom úrade Svit.

 

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.