Chcete rekonštruovať, modernizovať, zlepšiť kvalitu bývania vo Vašom bytovom dome?

Ponúkame Vám kvalifikovaný výkon správy bytov a nebytových priestorov s komplexným balíkom služieb.

Balík našich služieb zahŕňa ekonomickú oblasť, technickú oblasť, ako aj záruku zodpovednosti za právnu a legislatívnu oblasť. Ponúkame pružné a flexibilné riešenie požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Realizujeme aj výkon správy pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Naším cieľom je zvýšiť životnú úroveň bývania a spokojného spolunažívania jednolivých vlastníkov cestou:

  • efektívnych činnosti pri prevádzke Vašej nehnuteľnosti
  • minimalizácie vynaložených nákladov
  • maximalizácie kvality
  • komplexnosti a spoľahlivosti pri dosahovaní spoločných cieľov
Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.