Materska Skola SvitMaterská škola je sedemtriedna, z toho šesť tried poskytuje celodennú výchovu a starostlivosť. V triedach s celodennou a poldennou výchovou a starostlivosťou je poskytovaná odborná starostlivosť deťom predprimárneho vzdelávania. Priestory školy sú dostatočne veľké, svetlé, esteticky a vkusne upravené. Súčasťou budovy je aj priestranný školský dvor, ktorý poskytuje deťom veľa možností na rôzne hry a zábavné činnosti.

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.