Svit historiaFirma sa nachádza v podtatranskej oblasti v okrese Poprad. Sídlom je novoupravená budova v centre mesta Svit, z ktorej sa nám ponúka krásny výhlad na malebné štíty Vysokých Tatier.

Prvým správcom bol Okresný podnik bytového hospodárstva, štátny podnik v Poprade. Dňa 21. januára 1992 prevzalo Mesto Svit 78 obytných domov. Uznesením Mestského zastupitelstva č. 90/91 Mz zo dňa 12. decembra 1991 na základe Zákona SNR č. 138/91 Zb. §2, odst. 2 sa zriadil Mestský podnik bytového hospodárastva a služieb. Činnosť príspevkovej organizácie sa začala datovať od 1. januára 1992.

Uznesením MsZ č. 139/2007 zo dňa 31. augusta 2007 bolo schválené prevzatie činnosti Mestského podniku bytového hospodárstva a služieb Svit spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. v plnom rozsahu a to s účinnosťou od 1. januára 2008.

Spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. bola založená zakladateľom a jedným spoločníkom - mestom Svit v zastúpení PaedDr. Rudolfom Abrahámom, primátorom mesta dňa 31. júla 2007. K vzniku spoločnosti - zápisu do Obchodného registra došlo 11. augusta 2007. V spoločnosti má 100%-ntnú majetkovú účasť mesto Svit.

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.