Zariadenie Opatrovatelskej SluzbyObjekt je murovaný, dvojpodlažný, podpivničený, obklopený záhradou a parkovou zeleňou. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • 24-hod. opatrovateľskú a ošetrovateľskú činnosť
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.