Kryta PlavarenVážení návštevníci RS Plaváreň Svit, oznamujeme Vám, že RS Plaváreň Svit bude z technických príčin zatvorená.

Nevyčerpané permanentky na plaváreň si môžu zákazníci prísť preplatiť počas stránkových dní na BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. a to v termíne od 2.5.2024 do 30.6.2024. Po tomto termíne to už nebude možné.

 

Krytá plaváreň je v prevádzke od roku 1982. Pre plavcov je k dispozícii 25 metrový bazén s hĺbkou vody od 120 do 180 cm.

Teplota vody v plaveckom bazéne je 26°C Pre deti je k dispozícii detský bazén s rozmermi 9x9 metrov a hĺbkou vody od 40 do 80cm.

Teplota vody v detskom bazéne je 30°C.

Okrem plávania môžu návštevníci využiť parné saunovanie.

V letných mesiacoch je možné využiť aj trávnaté plochy pred veľkým bazénom na slnenie a relax.

plavecký bazén:
 • 25 metrov, 6 plaveckých dráh
 • hĺbka vody 120 cm až 180 cm.
 • teplota 26 °C
detský bazén:
 • 9x9 metrov
 • hĺbka vody od 40 cm do 80 cm
 • teplota vody 30 °C
ďalšie možnosti:
 • parné sauny samostatne pre mužov a ženy,  v letných mesiacoch je možné využiť aj trávnaté plochy pred veľkým bazénom na slnenie a relax
adresa:
 • Plaváreň vo Svite
  Jilemnického 307
  059 21 Svit

Prevádzková doba

 PREVÁDZKOVÁ DOBA - KRYTEJ PLAVÁRNE VO SVITE

 

                                          

        

História krytej plavárne

Dňa 9.januára 1978 rada MsNV prerokovala správu, že ministerstvo hospodárstva schválilo výstavbu Krytej plavárne vo Svite. S prípravnými prácami sa začalo ihneď. Urobili sa terénne úpravy a výkopové práce.

Výstavba pokračovala do roku 1982 a v máji bola Krytá plaváreň odovzdaná do užívania pre širokú verejnosť ako Rehabilitačné stredisko n.p. Chemosvit. V roku 1994 prešla Krytá paváreň do majetku mesta Svit, pod správou Mestského podniku bytového hospodárstva a služieb.

V súčasnosti prevádzku zabezpečuje BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Plavecký bazén:

 • 25 metrov
 • 6 plaveckých dráh
 • hĺbka vody 120 cm až 180 cm
 • teplota 26 ˚C

obrázok: plaváreň - bazén

Detský bazén

 • 9x9 metrov
 • hĺbka vody od 40 cm do 80 cm
 • teplota vody 30 °C

obrázok: plaváreň - bazén

Budova plavárne

obrázok: plaváreň

Priestory na opaľovanie, loptové hry, futbal, relax atď.

obrázok: plaváreň - bazén
Ponúkame: zdarma lehátka na opaľovanie

Parné sauny samostatne pre mužov a ženy

obrázok: plaváreň - bazén

Ďalšie možnosti

 • masérske služby
 • plavecké kurzy
 • bufet

» krytá plaváreň vo Svite na stránkach www.svit.sk

Nájomníci

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.