Materska Skola PodskalkaJe to dvojtriedna materská škola, ktorá sa nachádza v mestskej časti Podskalka. Jej zameranie je upriamené na rozvoj environmentálneho cítenia u detí. Súčasťou budovy je aj veľký školský dvor, ktorý poskytuje deťom možnosť zábavy a hier v prírode.

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.