kulturny dom podskalka

Objekt sa nachádza v mestskej časti Pod skalkou. Časť budovy slúži miestnemu dobrovoľnému zboru hasičov. V budove sa nachádza divadelná sála s kapacitou pre cca 90 osôb, ktorú využívajú na svoje činnosti miestne organizácie ako sú Únia žien, Klub seniorov Bôrik a rôzne záujmové kluby.
Obyvateľom slúži aj knižnica, ktorá je súčasťou poskytovaných kultúrno – spoločenských aktivít mesta.

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.