Valné zhromaždenie

Zakladateľ a jediný spoločník Mesto Svit

Sídlo: Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

Je najvyšším orgánom spoločnosti.


Pôsobnosť valného zhromaždenia, ktorá vyplýva z jednotlivých ustanovení zakladateľskej listiny a z Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník.

Zastúpené : Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta

Dáša Vojsovičová 

Štatutárny orgán

Konateľ spoločnosti:

 

  • Ing. Igor Hus, MBA

Spoločnosť má jedného konateľa. Konateľ spoločnosti je jej štatutárnym orgánom.

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

                                                                                                  

 


Dozorná rada

 

Predseda

  • M. A. Peter Kudláč

 

Členovia:
  • Milan Jambor
  • Ing. Ladislav Jašš
  • Ing. Denisa Martinková
  • Ing. Vladimír Zentko 

 Výpis z obchodného registra

   
Dozornú radu menuje valné zhromaždenie.                                 
Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.