Valné zhromaždenie

Zakladateľ a jediný spoločník Mesto Svit

Sídlo: Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

Je najvyšším orgánom spoločnosti.


Pôsobnosť valného zhromaždenia, ktorá vyplýva z jednotlivých ustanovení zakladateľskejlistiny a z Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník.

Zastúpené : Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta

Dáša Vojsovičová 

Štatutárny orgán

Konateľ spoločnosti:

  • Ing. Dana Meriačová

Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti a zároveň riaditeľom.

Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.                                                                                                      

Dana Meriacova

Dozorná rada

 

Predseda

  • Ing. Ladislav Jašš

 

Členovia:
  • PaedDr. Rudolf Abrahám
  • Ing. Ján Drobný
  • Ing. Ingrid Korenková

 Výpis z obchodného registra

   
Dozornú radu menuje valné zhromaždenie.                                 
Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.