Správu bytov a nebytových priestorov ktorej cieľom je vykonávanie súboru ekonomických, právnych technicko-bezpečnostných, činností spolu s dodávkou tepla a TÚV vedúcich k optimálnej prevádzke spravovaných objektov a k spokojnosti pri spolunažívaní vlastníkov bytov.

V súčasnosti vykonávame správu bytov a nebytových priestorov ako:

 

1. ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ

Na základe Zmluvy o výkone správy alebo Mandátnej zmluvy. Ich obsah tvoria:

1.1. Ekonomické činnosti

1.2. Údržbárske činnosti

1.3. Dodávka tepla a zabezpečovanie ostatných druhov energií

 

2. NADŠTANDARDNÁ ČINNOSŤ

V zmysle platného Cenníka:

  • organizovanie výstavby nadstavieb, vstavieb a dostavieb objektov aj rekonštrukcií bytov
  • osobitné právne a poradenské služby
  • služby elektronickej a poštovej komunikácie a kopírovacie služby
  • komplexné vybavenie úveru a vedenie administratívy súvisiacej s úverovým účtom
  • vydávanie dokladov pre účely znaleckých posudkov, katastra nehnuteľností…
  • zabezpečovanie vyjadrení od príslušných organizácií k rekonštrukcii domov v správe
  • upratovacie služby

i4 ekonomika       i4 udrzba       i4 teplo

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.