Správca pravidelne kontroluje technický stav spravovaných bytových a nebytových domov fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontroluje činnosť dodávateľov a dohliada na odstránenie závad. Zabezpečuje plnenie nasledujúcich služieb spojených s bývaním ako sú:

 • preventívna údržba domového fondu podľa platných noriem a odstraňovanie havárií
 • revízie elektrických, technických zariadení podľa platných noriem
 • odčítavanie bytových meračov spotreby vody
 • úlohy požiarnej ochrany
 • dezinsekcie, bytov a spoločných častí a spoločných zariadení, podľa požiadaviek vlastníkov
 • spracovanie harmonogramov potrebných opráv a údržby
 • zabezpečenie údržby a opráv menšieho rozsahu vlastnými kapacitami
 • technický dozor
 • zabezpečovanie opráv väčšieho rozsahu a zateplenia budov dodávateľským spôsobom
 • zabezpečovanie revízie vyhradených technických zariadení
 • opravy a údržby výťahov (vlastnými kapacitami alebo dodávateľským spôsobom)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky
 • preverenie dodávky tovarov služieb a opráv prípadne ich reklamačné konanie

Údržba BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. vykonáva údržbárske práce pre nami spravované objekty, ostatné obytné domy prípadne fyzické a právnické osoby.

Stredisko údržby ponúka nasledovné práce:

 • elektroinštalačné práce
 • maliarske práce
 • vodoinštalačné a kúrenárske práce ( rekonštrukcia, výmena rozvodov TÚV byt. jadier systémom Ekoplastik PPR )
 • montáž a dodávka prietokomerov TÚV a SV
 • stavebné úpravy ( murovanie , omietanie, obklady a dlažby )

Stredisko údržby zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov. Príjem žiadaniek na opravy, žiadosti o predbežné kalkulácie prác môže dohodnúť s vedúcim údržby p. Zajacom , na tel. čísle spoločnosti mob: +421 915 907 306, prípadne na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

i4 ekonomika       i4 udrzba       i4 teplo

Go to top

© BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.