Údržbárske informácie

Údržba BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. vykonáva údržbárske práce pre nami spravované objekty, ostatné obytné domy prípadne fyzické a právnické osoby.

Stredisko údržby ponúka nasledovné práce:

Stredisko údržby zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov. Príjem žiadaniek na opravy, žiadosti o predbežné kalkulácie prác môže dohodnúť s vedúcim údržby p. Zajacom , na tel. čísle spoločnosti mob: 0915 907 306, prípadne na e-mailovej adrese: radovan.zajac@bpsvit.sk.