Nehnuteľnosti v správe

Nájomné bytové domy

Krytá plaváreň vo Svite

obrázok: Plaváreň - bazén

Krytá plaváreň je v prevádzke od roku 1982. Pre plavcov je k dispozícii 25 metrový bazén s hĺbkou vody od 120 do 180 cm.

Teplota vody v plaveckom bazéne je 27°C Pre deti je k dispozícii detský bazén s rozmermi 9x9 metrov a hĺbkou vody od 40 do 80cm.

Teplota vody v detskom bazéne je 30°C.

Okrem plávania môžu návštevníci využiť parné saunovanie, posilňovňu, masérske služby, vaňové kúpele a občerstvenie v bufete.

V letných mesiacoch je možné využiť aj trávnaté plochy pred veľkým bazénom na slnenie a relax.

Kultúrny dom Svit

obrázok: Kultúrny dom vo Svite

V centre mesta je Dom kultúry s reštauráciou a divadelnou sálou s kapacitou 382 miest, malú sálu a priestory na miestne kultúrne a vzdelávacie organizácie.

Športová hala - ISKRA Aréna

obrázok: Športová hala

Futbalový štadión

obrázok: Futbalový štadión

Travnaté ihrisko - 110 x 65 m

Škvárové ihrisko - 110 x 65 m

Pomocná plocha - 110x 40 m

Atletická dráha: obvod - 400 m šírka 10 m

Obvodné zdravotné stredisko

obrázok: Obvodné zdravotné stredisko

Obvodné zdravotné stredisko je v prevádzke od roku . Pre pacientov je k dispozícii všeobecné lekárstvo, stomatológia atď. Rýchla zdravotná pomoc je k dispozícii v objekte obvodného zdravotného strediska na prízemí vedľa hlavného vchodu. Lekáreň na prvom poschodí. Okrem lekárne môžu pacienti využiť masérske služby.

Zariadenie opatrovateľskej služby

obrázok: Zariadenie opatrovateľskej služby

Objekt je murovaný, dvojpodlažný, podpivničený, obklopený záhradou a parkovou zeleňou. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba:

Materská škola Svit

obrázok: Materská škola Svit

Zriaďovateľom je MESTO SVIT. Prevádzková doba MŠ je od 6.00 hod. - 16.00 hod. MŠ je 7 triedna, z toho 6 tried poskytuje celodennú výchovu a starostlivosť a 1 trieda poskytuje poldennú výchovu a starostlivosť. V triedach MŠ s celodennou a s poldennou výchovou a starostlivosťou je poskytovaná deťom predprimárneho vzdelávania odborná starostlivosť. Priestory MŠ sú dostatočne veľké, svetlé, esteticky a vkusne upravené. Súčasťou budovy je aj priestranný školský dvor, ktorý poskytuje deťom veľa možností na rôzne hry a zábavné činnosti. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň.

Materská škola Podskalka

obrázok: Materská škola Podskalka

Zriaďovateľom je MESTO SVIT. Materská škola je kompletne zrekonštruovaná. Je to dvojtriedna, verejná materská škola, ktorá sa nachádza v mestskej časti Svitu v Podskalke, blízko krásnej prírody. Preto sa zameriava na rozvoj environmentálneho cítenia u detí. Okrem iného má za cieľ rozvíjať u detí úctu k vlastnej rodine a jej členom.