Zápisnica zo schôdze

BYTOVÝ PODNIK SVIT » Informácie » Zápisnica zo schôdze

Zápisnica zo schôdze vlastníkov by mala obsahovať tieto skutočnosti