Obnova a rekonštrukcia

BYTOVÝ PODNIK SVIT » Informácie » Rekonštrukcia

Komplexná obnova a modernizácia bývania si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Aj keď nemáte potrebné úspory vo fonde opráv pre bytový dom cesty, ako ich získať z iných zdrojov, nie sú nedostupné a v prípade takejto myšlienky sa obráťte na nás a my Vám radi pomôžeme.

obrázok: obnova a rekonštrukcia

Rekonštrukcia Elektroinštalácie

Bytový dom ul. Štúrova č. 289

  • Štúrova č.289 vo Svite
  • Bytový dom ul. 9. mája č. 248

  • Štúrova č.248 vo Svite
  • Energetický certifikát

  • energetický certifikát
  • Bytový dom ul. Štefánikova č. 311/8

  • Výmena osobného výťahu spoločnosťou Schindler