Oznámenie o zadaní zákazky

Zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z..

Rok 2014

13.01.2014 - Oznámenie o zadaní zákazky: Bytové vodomery s predprípravou na diaľkový rádiový odpočet. Podklady pre cenovú ponuku nájdete tu a tu.

Rok 2013

14.10.2013 - Oznámenie o zadaní zákazky: Dom kultúry Svit - výmena okien

11.10.2013 - Oznámenie o zadaní zákazky: Revízie VTZ elektroinštalácie spoločných priestorov

20.09.2013 - Oznámenie o zadaní zákazky: Servis a údržba výťahových zariadení

20.09.2013 - Oznámenie o zadaní zákazky: Servis a údržba výťahových zariadení

11.09.2013 - Oznámenie o zadaní zákazky: Čistiace a hygienické prostriedky

02.07.2013 - Oznámenie o zadaní zákazky: Dom kultúry Podskalka - výmena okien