Kúpa a predaj bytu

BYTOVÝ PODNIK SVIT » Informácie » Kúpa a predaj bytu

Čo treba urobiť pri kúpe a predaji bytu?

Po uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy sa obaja účastníci dostavia ku správcovi za účelom výpovede (pôvodný vlastník bytu) a pristúpenia (nový vlastník bytu) k zmluve o výkone správy v obytnom dome.

K tejto zmene je potrebné vypísať tlačivo „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, kde sa uvedú stavy vodomerov na studenú a teplú vodu, ako aj stav pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), ktoré sú umiestnené na radiátoroch v byte. Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu si musí podpísať nový ale aj pôvodný vlastník bytu. V prípade, že v byte sa nenachádzajú digitálne PRVN, kde sa dajú hodnoty kedykoľvek odpočítať, náklad za spotrebu tepla v byte sa delí podľa vyhlášky ÚRSO 630/2005 o percentuálnej spotrebe za jednotlivé mesiace kumulatívne za kalendárny rok.