Plaváreň vo Svite

BYTOVÝ PODNIK SVIT » Nehnuteľnosti » Plaváreň

plavecký bazén:
25 metrov, 6 plaveckých dráh
hĺbka vody 120 cm až 180 cm.
teplota 27 °C
detský bazén:
9x9 metrov
hĺbka vody od 40 cm do 80 cm
teplota vody 30 °C
ďalšie možnosti:
parné sauny samostatne pre mužov a ženy, masérske služby, občerstvenie v bufete, v letných mesiacoch je možné využiť aj trávnaté plochy pred veľkým bazénom na slnenie a relax
adresa:
Jilemnického 307
059 21 Svit

Prevádzková doba

"OBMEDZENÁ PREVÁDZKOVÁ DOBA - KRYTEJ PLAVÁRNE VO SVITE"

Krytá plaváreň je v prevádzke celoročne s výnimkou mesiacov apríl a november, kedy sú pravidelné odstávky.

telefón do krytej plavárne: 052 7756525

História krytej plavárne

Dňa 9.januára 1978 rada MsNV prerokovala správu, že ministerstvo hospodárstva schválilo výstavbu Krytej plavárne vo Svite. S prípravnými prácami sa začalo ihneď. Urobili sa terénne úpravy a výkopové práce.

Výstavba pokračovala do roku 1982 a v máji bola Krytá plaváreň odovzdaná do užívania pre širokú verejnosť ako Rehabilitačné stredisko n.p. Chemosvit. V roku 1994 prešla Krytá paváreň do majetku mesta Svit, pod správou Mestského podniku bytového hospodárstva a služieb.

V súčasnosti prevádzku zabezpečuje BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Plavecký bazén: